Москва, 25 км МКАД, вл.4, ТК "Конструктор", ряд Д, пав. 1.24 и 2.19